Beskriv feilen

Når du melder inn feil ber vi om at du opplyser om:

  • hvor feilen er: adresse, stedsangivelse
  • gjelder feilen f.eks et eller flere gatelys
  • ta gjerne og legg ved et bilde av feilen.