Saker til behandling

  • Økonomiplan 2023-2026
  • Plan for lærlingeordningen i Lindesnes kommune
  • Likestillingsredegjørelsen 2022
  • Salg av kommunalt bygg på Bue
  • Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i KomRev Sør IKS
  • Orientering om dialog mellom Lindesnes kommune og Mandals turnforening
  • Innkalling til representantskapsmøte for Kristiansan Havn IKS

    Mange av sakene skal videre til behandling i kommunestyret for endelig vedtak.