Hva er Ungfritid?

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. På den måten blir det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Hva finner du på Ungfritid?

Fritidsaktivitetene du finner på Ungfritid.no er i regi av en fritidsklubb eller en frivillig organisasjon.

Det er fritidsklubbene og de frivillige organisasjonene selv som registrerer seg på Ungfritid. 

Slik fungerer det

  • Gå inn på Ungfritid.no . Søk på skolen, stedet eller kommunen du bor i, og få opp aktiviteter i nærheten. Med filter kan du velge alder, sile ut på interesser eller eventuelt behov for tilrettelegging.  
  • Du finner du informasjon om tid, sted, innhold, pris og kontaktinformasjon for de ulike aktivitetene.

Behov for økonomisk støtte?

Hvis familien har dårlig råd, er det mulig å søke om økonomisk støtte slik at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. 

Oversikt over ulike støtteordninger finner du her.