Utsendelse av skatteseddel og faktura

Du finner informasjon om takst og skatt på første faktura for kommunale avgifter/eiendomsskatt. Fakturaen sendes ut denne uken, og har forfall 20. mars.

  • For de fleste eiendommer er taksten uendret. Taksten som ble satt i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 gjelder i 10 år.
  • For boliger brukes boligverdi fra skatteetaten som grunnlag for taksten. Det er boligverdien fra 2019 som er grunnlag for taksten. 

Det er kun eiendommer som er nye eller som er vesentlig endret som har fått ny kommunal takst i 2021. Det sendes denne uken ut skatteseddel som viser ny takst og skatt, og grunnlag for fastsettelse av takst.

Du finner også informasjonen ved å logge deg inn på Min Side - Mine eiendommer

Klagefrist

Klagefristen for eiendommer med kommunal takst er 9. april.

Klage på boligverdi fra skatteetaten rettes til skatteetaten på www.skatteetaten.no eller telefon 800 80 000. Her er det ingen klagefrist.  

Har du spørsmål?

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter på kommunens nettside eller på Min Side - Min Eiendommer kan du sende e-post: post@lindesnes.kommune.no  , ringe oss på tlf 38 25 70 00  eller komme innom et av våre innbyggertorv.