Retningslinjer for besøkende

Våre sykehjem og omsorgsinstitusjoner har vært stengt for besøk siden tidlig i mars på grunn korona-situasjonen, derfor er det gledelig å kunne åpne opp for besøk igjen.

Det er fremdeles nødvendig med restriksjoner og retningslinjer for besøkende for å unngå at våre eldre blir smittet:

  1. Det er ikke tillatt med mer enn to besøkende om gangen. Dette for å klare å holde en meter avstand inne i rommet.
  2. Hver pasient kan maksimalt få besøk en gang pr dag.
  3. Alle besøk må avtales på telefon i forkant. Ring til aktuell avdeling og avtal et besøk i god tid før. Personalet vil da stille spørsmål i henhold til smittereglementet og med utgangspunkt i svarene avgjøre om besøket kan gjennomføres.
  4. Besøk skal foregå på rommet til pasienten. Besøkende blir møtt av personalet ved inngangen til avdelingen, og ledes direkte til pasientrommet.
  5. Besøkende må holde minst en meter avstand til pasienten og pleierne i avdelingen.
  6. Det er ikke servering på rommet under besøk. Besøkende kan selv ta med mat/drikke og gaver/blomster til pasienten. Her gjelder generelle råd om håndhygiene.

Besøkende skal desinfisere hender både ved ankomst og avreise. Er du syk, skal du ikke komme på besøk.