Hvor henvender du deg for å bli testet?

Koronatelefonen

Dersom du ikke trenger legehjelp, men har symptomer som kan være Covid-19, kan du på hverdager mellom kl. 10 og 14 ringe kommunens Koronatelefon 468 38068 og gjøre avtale om testing. Testen gjøres som regel dagen etter.    

Fastlegen

Ved mer alvorlige symptomer skal du kontakte fastlegen din på hverdager og Legevakta på kvelder, i helger og på helligdager. Behovet for å få en legekonsultasjon på smittelegevakta, kombinert med en Koronatest, vil da bli vurdert og avtalt.

Legevakta

Koronatelefonen har stengt i helger og på helligdager, men hvis du har symptomer som gjør at du tenker at du bør testes, kan du ta kontakt med legevakta. Tlf. 116117

Testing av barn

Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn.

Selve Koronatesten kan være ganske ubehagelig og en utfordrende opplevelse for barn. Vi ønsker derfor å teste barn kun der legen vurderer dette som et nødvendig tiltak.

Syke personer skal holde seg hjemme og test skal avklares på forhånd

  • Det er viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre.
  • Det vil være personer med symptomer som er mest smittsomme (spesielt ved hosting og nysing). Det meste av smitteoverføringen skjer rundt tidspunkt for sykdomsstart.
  • Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter og diaré kan også forekomme. Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer. Hos barn er antagelig denne andelen enda høyere.
  • Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av noen dager til en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen får et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus.