I perioden mai til november 2023 har omsorgssenter og helsehus-prosjektet gjennomgått en samspillsfase. Her har byggherre, som er Lindesnes kommune, og totalentreprenør Skanska med underleverandører sammen jobbet frem en bruksanvisning for hvordan dette bygget skal bygges. Denne bruksanvisningen, også kalt forprosjektet, er resultatet av samspillsfasen og legges nå frem til behandling.

Rådmannens forslag til vedtak er:
Kommunestyret godkjenner forprosjektet. Prosjektets byggefase igangsettes.

Rådmannen vurderer at Lindesnes kommune må investere i et nytt bygg med god infrastruktur og teknologi for å imøtekomme de demografiendringene og bemanningsutfordringene vi står overfor.

En realisering av prosjektet gir en helt nødvendig kapasitetsøkning på korttidsplasser, omsorgsboliger og dagsenterplasser, som skal sikre faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i fremtiden. Nytt omsorgssenter og helsehus styrker forbyggende tjenester slik at våre innbyggere kan mestre sin egen hverdag og bo trygt hjemme lengre.

Les mer i saksdokumentene her.

Slik har prosessen vært

I samspillsfasen har ledere, ansatte, verneombud og tillitsvalgte fra Lindesnes kommune og Sørlandet sykehus HF aktivt medvirket i utviklingen av prosjektet. Det er gjennomført innbyggerdialoger i Marnardal, Mandal og på Vigeland hvor innbyggere har kommet med gode innspill til hvordan nytt omsorgssenter og helsehus bør utformes.

Sammen har vi funnet gode løsninger og resultatet er et ferdig forprosjekt.

Veien videre

Godkjenner kommunestyret forprosjektet, vil byggekontrakten med Skanska signeres. Da er omsorgsboligene planlagt å stå ferdig i 2025/2026 og helsehuset i 2027/2028.