Har du behov for legehjelp?

Ta kontakt med lege hvis symptomene er alvorlige eller ikke går over og du har behov for legehjelp. Ta alltid kontakt med lege hvis du er bekymret for et barn eller en person du har omsorg for.