Har du spørsmål?

Vi oppfordrer alle til å finne informasjon selv på kommunens eller Helsenorge sine nettsider.

Du kan også stille spørsmål i chatten.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på (+47) 815 55 015.  

Lindesnes kommune sin koronatelefon er avviklet. Siste åpningsdag var fredag 29. april.

Har du behov for legehjelp?

Ta kontakt med lege hvis symptomene er alvorlige eller ikke går over og du har behov for legehjelp. Ta alltid kontakt med lege hvis du er bekymret for et barn eller en person du har omsorg for.