Lokale regler som gjelder fra og med 8. mai til og med 18. mai

  • Det er forbudt med flere enn 5 gjester på besøk i privat hjem/fritidsbolig eller hage. Hvis alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk. Det er likevel ikke tillatt med besøk fra flere enn 10 personer i løpet av en uke. Det gjøres ikke unntak for barnehage- og barneskolekohorter.
  • Det er forbudt med flere enn 10 personer utendørs på et privat arrangement på offentlig sted. Det vil si tilfeller hvor det er avtalt at man møtes på offentlige steder som i parker, skogen, lekeplasser o.l.
  • På offentlige arrangementer innendørs skal det ikke være flere enn 25 personer til stede hvor alle har faste, tilviste plasser
  • På offentlige arrangementer utendørs skal det ikke være flere enn 50 personer til stede, men det kan være 100 personer til stede hvis alle har faste, tilviste plasser.

Det gjøres unntak for begravelser, hvor det tillates 50 personer innendørs hvis alle har faste tilviste plasser og smittevernreglene etterfølges.

Lokale anbefalinger som gjelder fra og med 8. mai til og med 18. mai

De lokale anbefalingene gjelder i tillegg til de lokale reglene:

  • Begrens all sosial kontakt og treff færrest mulig utenom egen husstand. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
  • Utsett eller avlys alle sosiale samlinger og arrangementer for voksne og barn, både utendørs og innendørs.
  • Munnbind skal brukes innendørs på offentlig sted når det ikke er mulig å holde én meters avstand. Offentlig sted er et sted som er åpent for alle, for eksempel på butikken, på kafè, bibliotek o.l. Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år. Den gjelder heller ikke for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Nasjonale anbefalinger og regler

Ut over de lokale reglene og anbefalingene, følger Lindesnes tiltakene som gjelder for hele landet.  Tiltakene er delt i regler og anbefalinger. 

De nasjonale reglene er nedfelt i en forskrift. Det er straffbart å bryte en forskrift.
Myndighetene forventer også at vi følger anbefalingene, fordi det er viktig for å bekjempe pandemien.

Klikk her for myndighetenes oppdaterte samleside for alle nasjonale regler og anbefalinger. Disse er delt inn i temaer, og det er lenker til detaljerte forklaringer av alle reglene og anbefalingene. 

Brudd på reglene er straffbart

Brudd på reglene er straffbart. Du risikerer bot på opptil 20.000 hvis du bryter reglene.

Vi forventer også at innbyggerne følger anbefalingene, fordi det er viktig for å bekjempe pandemien.

Stengte eller reduserte tjenester og tilbud

Dette innebærer også at alle arrangementer og aktiviteter i kommunal regi avlyses. Vi kommer tilbake til hvordan 17. mai kan gjennomføres i Lindesnes kommune.

Kino, svømmehaller, fritidsklubber, idrettshaller og kulturskolen vil holde stengt for publikum og fritidsaktiviteter i perioden. Gymtimer og skolesvømming vil gå som normalt.