Heidi Sæves Thorbjørnsen
Heidi Sæves Thorbjørnsen

Avdelingen for Ungdom

Avdelingsleder Heidi Sæves Thorbjørnsen

André Thomassen
André Thomassen

Avdelingen - Over 30 år

Avdelingsleder André  Thomassen

Ellen Nedregård Isaksen
Ellen Nedregård Isaksen

Avdelingen for Økonomi

Avdelingsleder Ellen Nedregård Isaksen

Helge Hogganvik
Helge Hogganvik

Avdelingen for Marked

Avdelingsleder Helge Hogganvik

Vibeke Fjelldal Hansen
Vibeke Fjelldal Hansen

Avdelingen for Integrering

Integreringsavdelingen har ansvar for bosetting av flyktninger og oppfølging/tilrettelegging av introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger.

Avdelingsleder Vibeke Fjelldal Hansen