Stedsnavn det er reist navnesak for

 • Tufte/Tofte
 • Ausland/Ousland
 • Djubo/Dybo
 • Nådeland/Nodeland
 • Hoggandvik/Hogganvik/Hogganvig
 • Kleiv/Klev
 • Rødland/Rølland/Rydland
 • Hagen/Haven
 • Tuftenes/Toftenes
 • Røyrvik/Rørvik/Røirvig/Røvevik
 • Rosshagen/Rosshaven/Roshaven
 • Stig/Sti
 • Kjær/Kjerr
 • Sodland/Sodeland
 • Sjøbodvik/Sjøbuvika
 • Runekilen/Ronekilen
 • Horsøy/Hårsøy
 • Buøy/Buøya
 • Brinsdal/Bringsdal
 • Halleheia/Haddeheia
 • Vætnes/Vetnes/Vettnes

Si din mening

Du kan si din mening på mail eller via vanlig post: 

 post@lindesnes.kommune.no

Lindesnes kommune
Nordre Heddeland 26
4534 Marnardal

Eventuelle uttalelser merkes med "Sak 2021/03470: Navnesaker på høring" og sendes kommunen innen 07.11.21.