Vi opplever at noen får symptomer sent i forløpet, så sent som på dag 7-10 etter eksponering. Vi opplever også at personer som tester negativt sent i forløpet, tester positivt bare dager etterpå. Derfor ber vi alle som tester seg om å være oppmerksomme på symptomer i hele karantenetiden, og teste seg på nytt hvis symptomer skulle oppstå.

En negativ test er et øyeblikksbilde og forteller bare at du ikke er smitteførende når testen tas.

En negativ test betyr heller ikke at du er ute av karantene. Hvis du er i smittekarantene (nærkontakt), slik russen og de som har festet/rullet med russen er, skal du være i karantene ut karantenetiden på 10 dager, selv om du tester negativt. De du bor sammen med (husstandsmedlemmer) kan imidlertid gå ut av ventekarantene.

Svartid

Testsvaret kommer etter 1-3 dager. Svartiden varierer, og avhenger av kapasitet på laboratoriet ved Sørlandet sykehus, og antall tester fra hele fylket som sendes til analyse. Ved stor pågang tar det lenger tid å få svar.