Stray er i dag enhetsleder på Frøysland skole, og skal ivareta begge rollene frem til en permanent løsning er på plass. Avdelingsleder Annika Akselsen ved Frøysland skole vil bistå enhetsleder begge steder. I lederteamet på oppvekstsenteret vil også avdelingslederne og tidligere enhetsleder Hilde Cathrine Tørressen inngå. Flere ressurser fra oppvekststaben er i tillegg med og bistår i arbeidet ved oppvekstsenteret i denne perioden.

Hilde Cathrine Tørressen ha etter eget ønske fratrådt enhetslederstillingen. Stillingen lyses ut og målet er å ha ny enhetsleder på plass til neste skoleår.

Stray og Akselsen er allerede godt i gang med arbeidet. Tirsdag var de på plass i Øyslebø for å hilse på nye kolleger.

- Det er ingen tvil om at dette blir en krevende periode, men vi er veldig motiverte for denne oppgaven og ser veldig frem til å bli kjent med elevene og personalet ved Heddeland og Øyslebø oppvekstsenter, forteller Stray.