Bestill time

Disse kontakter kommunen for å bestille time til vaksinering og vaksineres på kommunens vaksinekontor:

 • Personer som ikke har fastlege i kommunen
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • De som har fastlege ved Øvrebyen og Halse legesenter

Andre tar kontakt med sin fastlege for å bestille time og vaksineres der.

Du bestiller time ved det kommunale vaksinekontoret ved å ringe vaksinetelefonen på tlf. 46 83 80 68.
Åpen alle hverdager kl. 08.30-11.30 og 12.30-14.30

Hvem anbefales en ny oppfriskningsdose?

Gruppe 1

Alle som har en diagnose i henhold til listen under anbefales en ny oppfriskningsdose.

Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller
 • lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt

Gruppe 2

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Gruppe 3:

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet, og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom du i tillegg har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3.trimester tilbys oppfriskningsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden du fikk forrige vaksinedose.

Hvem kan få oppfriskningsdose?

De som tidligere er anbefalt en oppfriskningsdose fra sin spesialist kan få nå også.

For å få ny oppfriskningsdose må du dokumentere at du tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om en ny oppfriskningsdose. Du kan bruke samme dokumentasjon som sist og vise frem dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning. Dersom du tilhører denne gruppen skal du tidligere ha fått et brev fra sykehuset som du kan ta med deg til vaksinekontoret når du møter opp til vaksinasjon.

Vent 3-4 måneder hvis du nylig har hatt korona

Dersom du nylig har hatt korona anbefales det at du venter 3-4 måneder før du får oppfriskningsdose. Minimum ventetid mellom tilfriskning og ny dose er 3 uker, men venter du lenger er du bedre beskyttet mot sykdom.