Hvorfor byttes gårds- og bruksnummer?

Når de tre kommunene slås sammen til én, vil flere eiendommer få like gårdsnummer. Derfor må numrene endres.

Omnummereringen gjøres der det er færrest eiendommer. Med andre ord vil dagens gårdsnumre i Mandal bestå på vanlige eiendommer, mens Marnardal og Lindesnes får nye

Hvilket gårds- og bruksnummer får du?

Gamle Lindesnes kommune

Alle eiendommer har fått et tillegg på 300 i gårdsnummeret. For eksempel ble gårdsnummer 1 endret til gårdsnummer 301 etter 1.1.2020.

Gamle Marnardal kommune

Alle eiendommer har fått et tillegg på 600 i gårdsnummeret. For eksempel ble gårdsnummer 1 endret til gårdsnummer 601 etter 1.1.2020.

Mandal

Ingen endring av gårdsnummer med unntak av offentlig veigrunn. 

Gårdsnummer på offentlig vei- og jernbanegrunn i 200-, 300- og 400 serien har blitt endret i alle kommuner.

Alle endringer i gårds- og bruksnummer kan sees i vedlegget nederst på siden.

Du må ikke gjøre noe

Som grunneier behøver du ikke å gjøre annet enn å notere deg nytt gårdsnummer. Matrikkelen og grunnboken blir oppdatert med nye gårdsnummer av Kartverket. 

Kommunen sine digitale kartløsninger vil være oppdatert med nye gårdsnummer fra 18. januar 2020.

Fylkes- og kommunenummer

Fylkes- og kommunenummeret etter 2020 vil bli 4205. Nummeret en del av den unike identifikasjonen til grunneiendommer men brukes sjeldent av grunneieren selv. Det betegnes normalt bare som kommunenummeret og blir altså 4205 for nye Lindesnes.