Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober

  • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
  • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
  • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
  • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
  • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Kilde: Regjeringen

Karanteneregler

I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

  • Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.
  • Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Kilde: Regjeringen

Hva gjelder for barn og unge?

Det er gjort noen spesielle unntak for barn. Mens voksne kan ikke ha fester hjemme med mer enn fem andre, kan barn i barnehage og barneskole få lov til å ha bursdag eller halloween-fest sammen med kohorten fra barnehagen og barneskolen sin. Men følgende gjelder:

  • Det er ikke greit å invitere hele nabolaget, men barn kan ha fester sammen med de barna de allerede er mye sammen med til daglig på barnehagen eller på barneskolen. Dette er i tråd med de faglige anbefalingene.
  • Vi vet at mange ungdommer og unge voksne til sammen møter mange mennesker i løpet av en dag – på skolen, på fritidsaktiviteter og privat. Dersom en blir syk, er det derfor en stor risiko for å smitte mange andre.Derfor er det veldig viktig at også ungdommer overholder de grunnleggende smittevernreglene. 

Kilde: Regjeringen

Nasjonale tiltak 28

Enkel oversikt over hvilke smittevernråd som gjelder

Her ser du en enkel oversikt over de nasjonale smittevernrådene som gjelder.