Skriftstørrelse

Hopp til her
  • Hjem
  • Nyheter
  • Friluftslivsområder - kartlegging av bruk og verdi

Friluftslivsområder - kartlegging av bruk og verdi

Til frivillige lag og foreninger, grunneierlag og velforeninger i Lindesnes

Prosjektleder for Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i Mandal, Marnardal og Lindesnes, Guro Wendelbo, trenger hjelp for å gjennomføre arbeidet med kartlegging i Lindesnes og Marnardal. Arbeidet i Mandal er gjennomført.

Herstøl

Friluftslivsområder – kartlegging av bruk og verdi

Det er et nasjonalt mål om at de fleste kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdisetting av sine friluftslivsområder.
Kommunene våre har politisk vedtak på å gjennomføre kartleggingen og nå trenger vi lokalkunnskap for å få god kvalitet på arbeidet.
Vi vil gjerne vite hvilke områder som brukes til friluftsliv i kommunen, hvor ofte de brukes og type aktiviteter (tur, undervisning, lek, leirsted osv).

Vedlagte kart er et grovskisset utkast som viser avgrensing av områder og forslag til kategori på et område. Kategoriene har hver sin farge. Kartutkastet bygger på kunnskap fra eksisterende turbøker og turkart, samt registreringer fra godtur.no, seniortur.no, samt lokal kunnskap. Verktøyet som brukes i arbeidet er beskrevet i denne veilederen : http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Vedlagte liste inneholder den informasjonen vi har pr i dag – Oppføringene her er koblet til kartet med id- nr slik at du kan finne området på kartet som hører til teksten. Tallverdiene her foreslår en verdi på område etter omfang av bruk og kvaliteter.

pdf1029_friluftsliv_191218.pdf

pdfListe over friluftsområder Lindesnes kommune

Prosjektgruppe

De som har bidratt i arbeidsgruppa i Lindesnes er: Ove Torland, Atti Eikås, Anne Kristine Lysestøl og Rolf Steinar Bergli
De som har bidratt i arbeidsgruppa i Marnardal er: Øivind Jorstad, Stein Christian Midling-Jenssen, Håkon Heddeland, Lillian Olsen, Haldis Hove

Det vi ønsker tilbakemelding på er:

• områder som ikke har kommet med i utkastet til temakart.
• bruken av områder – hvor mye de brukes, hvor mange som bruker det sånn ca, hvilke brukergrupper
• aktivitet som området er særlig egnet til –(turgåring, ski, bading, fiske, sykling, ridning, lek, klatring, kano osv..
• natur og kulturhistoriske kvaliteter for det området dere bruker.
• Tilrettelegging – toalett, grill, benker, skilting, merka stier p plass …
• Informasjon dere mener er viktig å kjenne til

Det ferdige kartet vil gi oss dagens status på friluftslivets interesser og være et virkemiddel i kommunal planlegging for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Ved endringer i status vil temakartet kunne justeres.

Frist og informasjonsmøte

Frist for innspill er satt til 15. mars

Hører gjerne fra dere om dere trenger mer informasjon og eventuelt kartutsnitt i annen målestokk.
Dere kan tegne og fortelle deres innspill på kart og sende på epost tilbake til meg eller bare gi en beskrivelse i epost.

Jeg vil også være tilgjengelig for å gi informasjon og ta imot innspill på følgende dag:
Lindesnes Rådhus tirsdag 26. februar kl 17-19
Marnardal Rådhus onsdag 27. februar kl 17-19

Bare ta kontakt om noe er uklart

Vennlig hilsen
Guro Wendelbo

Mobiltlf: +4791802944
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


 

 

 

 

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.30
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vakttelefoner

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me