Enhetsleder/rektor - Jonas Buestad

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Jonas Buestad
Telefon: 97 63 91 05
Send epost til enhetsleder

Avdelingsleder 1-4.trinn

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Aslaug Reitan
Telefon: 91 81 05 38
Send avdelingsleder e-post

SFO-leder

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Marit Sirnes Jaabæk
Telefon: 95 18 83 28
Send sfo-leder e-post

SFO

  • SFO er en del av Nyplass skoles helhetlige læringsmiljø og skal tilby læringsstøttende aktiviteter. De grunnleggende ferdighetene som jobbes med i skolen skal også vektlegges i SFO, samt utvikling av sosial, emosjonell og rasjonell kompetanse. Barna skal kunne ta del i den daglige driften og ha medbestemmelse.
  • SFO skal være et trygt sted for alle barn til lek og allsidig aktivitet. Det å oppleve fellesskap og knytte vennskapsbånd er viktig, og noe vi har fokus på i løpet av hele SFO-året.
  • Vi tilbyr ulike aktiviteter for barna, og vektlegger valgfrihet. Det innebærer at vi som en hovedregel gir barna mulighet til å velge mellom organisert lek og frilek.
  • På SFO leker vi mye ute. Vi har tilbud om utetid hver dag. Utelek i skolegården blir brukt til hoppe tau, ballek, sykling, lek i sandkassa osv. Vi er i gymsalen og har ulike leker og drar på turer til blant annet Vallehaugen og Eventyrskogen.
  • Inne på avdelingene har vi konstruksjonsleker, perling, tegning, dukke lek, strikking m.m for å fremme finmotorikken. Vi bruker også av og til skolens bibliotek i SFO-tiden.
  • Vi har sosialkompetanse som satsningsområde. Dette og de andre aktivitetene kan du lese mer om i årsplanen som også inneholder et årshjul.

Avdelinger Nyplass SFO

Nyplass SFO har to avdelinger:

  • Avdeling 1: 1. og 2. klasse
  • Avdeling 2: 3. og 4. klasse