Hold deg hjemme hvis du er syk og test deg ved de minste symptomer

Det viktigste er først og fremst at du holder deg hjemme hvis du er syk, og tester deg ved de minste symptomer. Dette er det viktigste du kan gjøre for å hindre smitte. Vi har god testkapasitet gjennom hele sommeren.

Det er også viktig å holde tilstrekkelig avstand – minst 1 meter. Det gjelder også for de som er vaksinerte.

Unngå ansamlinger av folk og hold nede antall personer du møter.

Også vaksinerte må holde avstand

Vaksinerte er beskyttet mot sykdom, men kan fremdeles bringe med seg smitte og smitte andre. Det er derfor viktig at denne gruppen fremdeles tar smittevernet på alvor, og ikke slapper for mye av med tanke på smittevern.

  • Vaksinerte skal følge samme regler og anbefalinger som gjelder for alle andre i det offentlige rom med tanke på avstand, hygiene o.l.

I Lindesnes kommune er det de nasjonale anbefalingene og reglene som gjelder. Vi har ingen lokal forskrift.

Samarbeider om en trygg og god sommer

Lindesnes kommune har etablert et tett og godt samarbeid med serveringsbransjen, butikkene, arrangørene, politiet og Securitas, og vi skal vil ha jevnlige møter gjennom hele sommeren.

Butikker, serveringssteder og arrangører er godt forberedt på en hektisk sommer, og har etablert gode smitteverntiltak. Alt ligger til rette for at innbyggere og tilreisende kan ha trygge og gode opplevelser, og nyte sommeren i Lindesnes kommune.

Forberedt på smitte

Kommunen har god kapasitet på smittesporing og testing gjennom hele sommeren. Vi er også klare til å iverksette tiltak hvis det skulle bli nødvendig, men det håper vi selvsagt at ikke blir aktuelt.

Husk smittevernreglene

  • Vær hjemme hvis du er syk
  • Test deg hvis du har symptomer
  • Hold 1 meters avstand, gjelder også om du er vaksinert
  • Vask/sprit hendene
  • Hold nede antall personer du møter