Eleven ble testet på søndag sammen med resten av klassen, etter flere smittetilfeller i klassen. Alle de andre testet negativt. Eleven har vært i karantene og er nå i isolasjon. 

Alle elevenes tester er nå besvart.

Skolen er stengt i morgen, mandag, fordi det er så mange lærere i isolasjon eller karantene at det ikke er mulig å gjennomføre skoledagen på en forsvarlig måte. 

 Kriseledelsen vil ta en ny vurdering på mandag om når skolen kan åpne fysisk igjen og om det skal gis digital undervisning i flere dager. Vi kommer tilbake med mer informasjon da.