Den smittede er mor til et barn i Heddeland barnehage som fikk påvist smitte for få dager siden. Hun har vært i isolasjon i flere dager sammen med sitt barn, det er derfor ingen flere nærkontakter som må i karantene som følger av dette smittetilfellet.

Smittesporingen er ferdig.

2. februar

To personer har testet positivt på koronaviruset i Lindesnes kommune 2. februar.

Tidligere meldte vi om at det var tre smittetilfeller 2. februar. Det riktige tallet er to. Smittesporingen har vist at det tredje meldte smittetilfellet, som ble regnet som importsmitte, likevel ikke testet positivt nå. Grunnen til at prøven slo ut var at vedkommene har hatt korona tidligere. Han er ikke lenger smitteførende.

De smittede er et barn i aldersgruppen 10-19 år og en mann i aldersgruppen 50-59 år.

De smittede er nærkontakter til tidligere kjente smittetilfeller, og var allerede i karantene da smitten ble påvist. De er nå i isolasjon. Det er ingen flere som trenger i karantene som følger av disse to smittetilfellene. 

1. februar

Tre personer i Lindesnes kommune har testet positivt på koronaviruset 1. februar. De smittede er to barn i Heddeland barnehage og en mann i aldersgruppen 30-40 år.

De to barna tilhører avdelinger i barnehagen som allerede var i karantene. De er nå i isolasjon. Nærkontakter er satt i karantene og vil bli testet.

Også den smittede mannen var i karantene som nærkontakt da han fikk påvist smitte. Han er nå i isolasjon.

Smittesporingen er ferdig.

To avdelinger stengt i Heddeland barnehage

To av fem avdelinger i Heddeland barnehage ble stengt fra 1. februar og ut uken fordi det er så mange ansatte i karantene, at det er utfordrende å opprettholde driften. 

I forrige uke fikk en ansatt påvist smitte. Derfor er flere i karantene.