Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kvartalsvis økonomirapporter

Økonomirapport pr. 30. april 2023

Formannskapet skal behandle økonomirapport pr 30.april 2023 i møtet den 8. juni 2023.

Rådmannen legger frem rapport over økonomisk status per 30. april 2023, med prognoser for årsresultat per 31.desember 2023, både på drift og investering.

Penger

Økonomirapport pr. 31. august 2022

Økonomirapport per. 31. august 2022 skal behandles i formannskapet 13. oktober. Rapporten sier noe om status på økonomi og sykefravær med prognose for hele året, og status på politiske oppdrag.

Penger

Økonomirapport pr. 30 april 2022

Økonomirapport per. 30. april 2022 skal behandles i formannskapet 9. juni og i kommunestyret 16. juni. Rapporten sier noe om status på økonomi og sykefravær med prognose for hele året, og status på politiske oppdrag.

Penger

Økonomirapporter 2021

Økonomirapport per. 31. august 2021 skal behandles i Formannskapet 21. oktober og i Kommunestyret 28. oktober. Rapporten sier noe om økonomisk status per 31. august på drift og investering, samt status på politiske oppdrag og sykefraværet.

Les økonomirapporten for 2021 her

Penger

Økonomirapporter 2020

Økonomirapportene sier noe om hvordan vi tror økonomisk status blir på drift og investering ved utgangen av året. 

Penger