Hvis du ønsker å delta som frivillig kan du kontakte en av frivilligsentralene.

Lindesnes Frivilligsentral
Telefon: 41 44 15 51
E-post: post@lindesnes.frivilligsentral.no 

Mandal Frivilligsentral
Telefon: 38 26 88 33 eller 90 85 85 65
E-post: post@mandal.frivilligsentral.no 

Marnardal Frivilligsentral
Telefon:  90 56 09 09
E-post: post@marnardal.frivilligsentral.no

Frivillige gjør viktige oppgaver på det midlertidige vaksinekontoret på Skinsnes, og vil også delta når vi skal til med gruppevaksinering. Aktuelle oppgaver er å ta imot de som skal vaksineres, parkeringsvakt, bistå under observasjon av de vaksinerte og annet arbeid på vaksinasjonsstedet.

Kommunen samarbeider med  Mandal Sanitetsforening avdeling Mandal og Bjelland, Spangereid Helselag og frivilligsentralene i Marnardal, Lindesnes og Mandal.