Våre tilbud

 • Sirkus
 • Barnedans/ ballett
 • Teater
 • Musikk (fiolin, piano, sang, kor, tverrfløyte, gitar, bass, el. gitar, trompet, slagverk, trekkspill, band)
 • Visuell kunst (tegning, maling, keramikk)
 • Teknologi (laptop, elektronisk musikk)
 • Sesam Sesam (tverrfaglig tilbud for 2. klasse i SFO-tiden på barneskolene i Mandal og Spangereid)
 • Sesam Sesam sirkus 2. - 4. trinn Holum

Nye tilbud skoleåret 2022/2023

 • Teater med sang og dans for 3. - 4.trinn
 • Sirkus med fordypning
 • Barnedans/ballett for 3.åringer
 • Sang- /sanggruppe i Øyslebø

Mer informasjon om undervisningssted, tidspunkt, alderstrinn og søknadsskjema finner du hjemmesiden til Lindesnes kulturskole, se lenke under Lenker. 

Slik søker du

Du må søke plass innen 1. juni. Informasjon om hvordan du søker, finner du her. Søker du etter søknadsfristens utløp vil du bli satt på venteliste til det er ledig.