Registrer deg for vaksinasjon

Vi ønsker helst at du registrerer deg digitalt. Synes du dette er vanskelig, har du kanskje venner eller familie som kan hjelpe deg. Du kan også få hjelp på kommunens innbyggertorv på Buen kulturhus, Kulturtorvet på Vigeland eller Øyslebø oppvekstsenter.

Hvis du ikke får til dette kan du få hjelp med registreringen ved å ringe Koronatelefonen  468 38 068. Koronatelefonen har åpent kl 09-11 og 12-14 mandag-fredag.

Når du ringer dette nummeret får du følgende valgmuligheter. Tast 1 for vaksine. Tast 2 for testing og spørsmål.

Tildeling av time

Vaksinering skjer ut fra en prioritert liste, og ut fra hvor mange vaksinedoser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir kalt inn til vaksinering. Du kan også oppleve at andre får tildelt time før deg. Det betyr ikke at vi har glemt deg. Så lenge du har fått bekreftelse på at du er registrert, hører du fra oss. 

Du blir kontaktet med beskjed om når du får time til vaksinering på telefon eller e-post, ut fra hva du har krysset av for i skjemaet eller oppgitt på telefonen når du har registrert deg.

Vær oppmerksom på at du blir kalt inn på kort varsel.

Hvorfor ønsker vi at du registrerer deg?

Når du har registrert deg kommer du inn i vår oversikt over innbyggere som ønsker vaksinen. Det gjør at arbeidet med vaksinering kan gå kjappere og mer effektivt.

Kan personer under 65 år registrere seg?

Nei. Personer i denne gruppen skal ikke ringe eller registrere seg digitalt.

Fastlegene går gjennom sine pasientlister og vurderer om noen av deres pasienter som er under 65 år er i risikogruppen og har behov for vaksine. Kommunen får beskjed om hvem som skal ha vaksinen og tar kontakt for tildeling av time.

Det kommer informasjon om vaksinering av personer under 65 år senere i vår. 

Hva gjør du hvis timen ikke passer eller du må avbestille timen?

Vaksinen har kort holdbarhet. Vi ber deg derfor om å prioritere å møte opp til avtalt time. 

Hvis timen likevel ikke passer, ber vi deg om å gi beskjed snarest.
Enten via e-post koronavaksine@lindesnes.kommune.no eller på telefon 468 38 068.

Hva koster vaksinen?

Vaksinen og vaksinering er gratis.

Informasjoner til deg som bruker blodfortynnende medisin

Bruker du disse medisinene går det greit å ta vaksinen, men det er noen forhåndsregler som må tas. 

Vaksinen skal settes på morgenen, og den blodfortynnende medisinen skal tas kl. 12.00.

Aktuelle medisiner:

  • Warfarin: Marevan, Warfarin Orion 

  • Doak: Eliquis (apiksaban), Xarelto (rivaroksaban),  Lixiana (edoksaban)