Tildeling av time

Vaksinering skjer ut fra en prioritert liste, og ut fra hvor mange vaksinedoser kommunen mottar og når. Det kan derfor ta opptil flere uker eller måneder før du blir kalt inn til vaksinering. Du kan også oppleve at andre får tildelt time før deg. Det betyr ikke at vi har glemt deg. Så lenge du har fått bekreftelse på at du er registrert, hører du fra oss. 

Du blir kontaktet med beskjed om når du får time til vaksinering på telefon eller e-post, ut fra hva du har krysset av for i skjemaet eller oppgitt på telefonen når du har registrert deg.

Vær oppmerksom på at du blir kalt inn på kort varsel.

Prioriteringsrekkefølge

Vaksinering skjer i prioritert rekkefølge, i tråd med nasjonale føringer. Vi starter med de eldste. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre, og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år i risikogrupper (se listen under)  

6. Alder 45-54 år i risikogrupper 

7. Alder 18-44 år i risikogrupper

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres sammen med beboere i sykehjem og personer som er 85 år og eldre. 

Personer under 65 år i risikogruppen trenger ikke ta kontakt med kommunen. Vi har bedt fastlegene om å melde inn hvem av disse som har behov for vaksine. 

Risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Rekkefølgen kan endres avhengig av:  

 • hvor mye smitte det er i samfunnet 
 • hvor stort press det er på helsevesenet 
 • hvilke vaksiner vi får tilgang til  
 • kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper 
 • kunnskap om i hvor stor grad vaksinene hindrer spredning av sykdommen i samfunnet.

Gravide og ammende 

Det er foreløpig ingen/lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende med de nye koronavaksinene. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende, men det vil kunne endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om sikkerhet ved bruk av vaksine i denne gruppen.

Barn i risikogruppene 

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. Vi anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.   

For de som ikke er i risikogruppene 

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg. 

De som har vært smittet av koronaviruset

Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Registrer deg for vaksinasjon

Vi ønsker helst at du registrerer deg digitalt. Synes du dette er vanskelig, har du kanskje venner eller familie som kan hjelpe deg. Du kan også få hjelp på kommunens innbyggertorv på Buen kulturhus, Kulturtorvet på Vigeland eller Øyslebø oppvekstsenter.

Hvis du ikke får til dette kan du få hjelp med registreringen ved å ringe Koronatelefonen  468 38 068. Koronatelefonen har åpent kl 09-11 og 12-14 mandag-fredag.

Når du ringer dette nummeret får du følgende valgmuligheter. Tast 1 for vaksine. Tast 2 for testing og spørsmål.

Kan personer under 65 år registrere seg?

Nei. Personer i denne gruppen skal ikke ringe eller registrere seg digitalt.

Fastlegene går gjennom sine pasientlister og vurderer om noen av deres pasienter som er under 65 år er i risikogruppen og har behov for vaksine. Kommunen får beskjed om hvem som skal ha vaksinen og tar kontakt for tildeling av time.

Det kommer informasjon om vaksinering av personer under 65 år senere i vår. 

Hvorfor ønsker vi at du registrerer deg?

Når du har registrert deg kommer du inn i vår oversikt over innbyggere som ønsker vaksinen. Det gjør at arbeidet med vaksinering kan gå kjappere og mer effektivt.

Hva gjør du hvis timen ikke passer eller du må avbestille timen?

Vaksinen har kort holdbarhet. Vi ber deg derfor om å prioritere å møte opp til avtalt time. 

Hvis timen likevel ikke passer, ber vi deg om å gi beskjed snarest.
Enten via e-post koronavaksine@lindesnes.kommune.no eller på telefon 468 38 068.

Hva koster vaksinen?

Vaksinen og vaksinering er gratis.

Informasjoner til deg som bruker blodfortynnende medisin

Bruker du disse medisinene går det greit å ta vaksinen, men det er noen forhåndsregler som må tas. 

Vaksinen skal settes på morgenen, og den blodfortynnende medisinen skal tas kl. 12.00.

Aktuelle medisiner:

 • Warfarin: Marevan, Warfarin Orion 

 • Doak: Eliquis (apiksaban), Xarelto (rivaroksaban),  Lixiana (edoksaban)