Plandokumenter

Tilhørende plandokumenter som er lagt ut til offentlig ettersyn finner du i vårt planregister. De vil også være tilgjengelige på våre Innbyggertorv.

Årsak til detaljregulering for området

Detaljreguleringen foreslår etablering av ny forretning/næringsbebyggelse i området ved Marnarkrysset.

For å finne gode løsninger for næringsarealet har planforslaget også tatt med seg tilstøtende veiarealer og foreslår ny kryssløsning mot dagens E39.

Planforslaget inneholder 3 næringstomter og omlegging av Marnarveien som inkluderer ny kryssløsning hvor Marnarkrysset og Imekrysset blir samlet i en ny rundkjøring.

Si din mening - send inn merknader

Du logger deg på via ID-porten og sender inn dine merknader digitalt innen 11. juli.

Si din mening her 

Du kan også sende dine merknader med vanlig postgang til:

Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal. Brev merkes «Detaljregulering for Marnarkrysset». 

Offentlig journal - innsynsløsning
Offentlig journal - innsynsløsning

Innsyn i saken

Du kan via vår innsynsløsning se offentlige dokumenter sendt inn i tilknytning til denne saken. 

I søkefelt (marker i gult i bildet): skriv inn saksnummer 20/00245