Skriftstørrelse

Hopp til her

Sikkerhet og tiltak ved store arrangementer

Når du har ansvar for store arrangementer er det viktig å starte arbeidet med sikkerhet og beredskap tidlig.  Som arrangør har du ansvaret for sikkerheten, men kommunen vil gjerne bidra med råd og informasjon for å få til gode og trygge arrangementer. 

ROS-ANALYSE (risiko- og sårbarhetsanalyse) OG SIKKERHETSPLAN

Risikoen for ulykker og uønskede hendelser øker når flere personer enn normalt er samlet innenfor et avgrensa område. De kan også få større konsekvenser enn normalt.  Potensialet for ulykker avhenger blant annet av folketetthet, arrangementssted, arrangementstype, rus og publikumstype/atferd.

For å minske risikoen for ulykker og uønskede hendelser anbefaler kommunen at arrangører lager en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) og sikkerhetsplan for arrangementet.

Her finner du Mal for sikkerhetsplan som kan brukes.

Mal for Ros-analyse sendes til de som ber om det. Kontakt kommunens beredskapskoordinator.

Utfylt sikkerhetsplan og evt. ROS-analyse med tiltak sendes til Lindesnes kommune i god tid før arrangementet: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Arrangøren vil få utdelt varslingsliste fra kommunen.

Dersom det skjer alvorlige hendelser under arrangementet skal politi, brannvesen/lege og kriseledelsen i kommunen varsles. Arrangøren må sørge for god intern kommunikasjon under hele arrangementet.

MELDING TIL POLITIET 

Arrangør skal sende melding til politiet i god tid før arrangementet. Denne skal inneholde opplysninger om sted, tidspunkt, arrangementets formål og omfang, ansvarlig arrangør og ordenstiltak. Meldingen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Sjekk lokal politivedtekt: https://lovdata.no/forskrift/1997-01-31-66

MELDING TIL BRANNVESENET

Det skal sendes melding til brannvesenet om hva som skal skje, hvor og når. Brannvesen Sør vurderer om de har behov for mer informasjon (evt. ROS-analyse) og tar da kontakt med arrangøren. Meldingen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

BRUK AV OFFENTLIGE AREALER OG FRIOMRÅDER

Leie av grunn må godkjennes av kommunen. Skriftlig søknad skal inneholde sted, tidsrom, type arrangement, arealbehov, samt behov for strøm, vann, kloakk, trafikkregulerende tiltak, parkeringsbehov m.m. Søknad sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Privat grunneier
Bruken må godkjennes av grunneier. Husk renovasjon, vann og kloakk, trafikkregulering og parkering.

MELDING OM MATSERVERING

Salg/omsetting av næringsmiddel med varighet under ei uke skal meldes til Mattilsynet: se skjema. Kortvarig salg og omsetting av varer som ikke innebærer helserisiko, slik som salg av pølser, vafler, is, brus og kaffe trenger ikke godkjenning. En er likevel omfattet av matlova, og må ivareta renhold og hygiene:

  • Pass på at maten ikke er forurensa
  • Tilstrekkelig kjølemulighet
  • Ved oppvarming og steking må temperaturen være tilfredsstillende
  • Bruk rent utstyr
  • Mulighet for å vaske hendene. Bruk engangsservietter/sprit ved mangel på vann.

FYRVERKERI

Fyrverkeri kan sendes opp nyttårsaften fra klokken 1800 til 1. nyttårsdag klokken 0200. Utover dette skal det alltid søkes om tillatelse til oppskyting.

Det er politiet som vurderer hvilke arrangementer som kan gis tillatelse, og det er kun arrangementer som er åpne for offentligheten som får tillatelse. Når denne tillatelsen foreligger, så vurderer brannvesenet brannfaren. Da ser de på om stedet er egnet for avbrenning og vurderer dette opp imot skogbrannfare etc.

Lenke til søknadsskjema: Søknad om avbrenning av pyrotekniskvare

SKJENKING AV ALKOHOL

Det må søkes om skjenkebevilling. Mer informasjon og søknadsskjema: https://www.lindesnes.kommune.no/services-lindesnes/naering-lindesnes/1355-serverings-salgs-og-skjenkebevillinger/2288-soknad-om-skjenkebevilling

Kommunen sender kopi av søknaden til politiet for uttale. Søknadsfrist: 4 uker før arrangementet.

Kontaktpersoner i Lindesnes kommune:

Sikkerhet ved store arrangementer: Beredskapskoordinator Anne Lans Syvertsen, tlf. 93 42 35 86, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bruk av offentlige arealer: Enhetsleder teknisk drift Karen Merete Larsen, tlf. 90197619, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skjenking av alkohol: Karina H. Larsen, tlf. 38 25 33 71, epost: khl@lindesnes.kommune.no

Nyttige lenker:

Dere kan også finne gode tips i DSB sin veileder for sikkerhet ved store arrangementer.

Arrangement på Båly, Havhotellet

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler