Skriftstørrelse

Hopp til her

Kultupris, stipend og tilskudd til kulturarbeid + Spillemidler

  Kulturprisvinnere2017                                         Prisvinnere i 2017: Ungdommens kulturprisvinner Mathias Vea, kulturstipendvinnerne Mads Olsen og Geir Stian Ultsein og kulturprisvinner Jorunn Eielsen Brådland

(foto Rolf Eikaas) 

Kulturprisen, Ungdommens Kulturpris, Kultur/idrettsstipend, Tilskudd til kulturarbeid, Kulturmidler til beste for funksjonshemmede og Spillemidler:

Kom med forslag / send inn søknader innen 1. oktober 2018

Kulturpris:

Oppvekst-og kulturstyret i Lindesnes innbyr deg til å komme med forslag på kandidat.  Prisen kan gis til lag, foreninger og enkeltpersoner som har gjort en verdifull innsats for kulturlivet i kommunen.  Gi en kort begrunnelse.

Ungdommens kulturpris:

Oppvekst- og kulturstyret kan dele ut ungdommens kulturpris til en person mellom 15 og 25 år, som ved sitt virke har gjort en spesiell verdifull innsats for kulturlivet i Lindesnes. Kom med forslag og gi en kort begrunnelse.

Kultur / idrettsstipend:

Det kan søkes om slikt stipend.  Anbefaling fra lærer / leder / kjente kan legges ved. Begrunnet forslag om kandidat kan også sendes til oppvekst -og kulturstyret.  Ungdom prioriteres.  Det finnes også eget søknadsskjema for denne ordningen.

Tilskudd til kulturarbeid:

Lag og foreninger, enkeltpersoner, har anledning til å søke om støtte til kulturarbeid som drives i Lindesnes.   Omkring kr 470.000,-  skal fordeles.  Søknadsskjema sendes de som fikk midler i 2017 og kan for øvrig fås ved henvendelse til Servicekontoret eller lastes ned fra kommunens hjemmeside.

Kulturmidler til beste for funksjonshemmede:

Lag og foreninger, samt enkeltperson har anledning til å søke på disse midlene ca kr 20.000,-. For eksempel til materialkjøp, utgifter til aktiviteter, driftsstøtte osv.  Det må gå frem hva midlene skal brukes til.

Nærmere opplysninger: 

Om ovennevnte ordninger fås ved henvendelse til Lindesnes Kulturkontor, tlf. 95 12 67 31, eller på E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Søknadsfrister / Forslagsfrister: 

  1. oktober for alle ovennevnte ordninger.

pdfSKJEMA FOR SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURARBEID-MÅ SKRIVES UT 

pdfSKJEMA FOR SØKNAD OM KULTUR/IDRETTSSTIPEND-UTFYLLBART PÅ NETT

pdfREGLEMENT FOR KULTUR / IDRETTSSTIPEND

Vedrørende spillemidler:

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Det er en forutsetning at prosjektet er tatt med i gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv.

Søknadsfrist og betingelser vedrørende Spillemidler  for 2019:

Frist for elektronisk innlevering av søknader, med forhåndsgodkjente planer og nødvendig bilag, er 31. august 2019. Søknader sendes inn på nett slik det fremgår nedenfor. Påtenkte prosjekter meldes Lindesnes kommune ved spillemiddelansvarlig Espen Walther senest innen 31. mai 2019

Skjema for å søke om slike midler kan fåes ved henvendelse til teknisk etat. v/Espen Walther.  Søknad må sendes Teknisk etat v/Espen Walther, Postboks 183, 4524 Lindesnes.  Eventuelt som E-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  Tlf. 94520152.

Se også: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2018-v-0732-b/id2606435/?q=Bestemmelser om tilskudd

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me