Hva koster det

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å selge i løpet av ett kalenderår. 

Du finner betalingssatsene under Kap. 6.2 i forskrift om omsetning av alkoholholdige drikker.

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Innsending av omsetningsoppgave

Omsetningsoppgaven skal sendes inn årlig. Alle bevillingshavere får tilsendt informasjon om dette, og når omsetningsoppgaven skal leveres.

Du sender inn omsetningsoppgaven via digitalt skjema: Bevilling - omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Manglende oppgave eller ubetalt gebyr - 2 prikker

Dersom det ikke leveres omsetningsoppgave innen fastsatt frist, vil bevillingshaver bli tildelt to prikker. Hvis det ikke betales bevillingsgebyr innen fastsatt frist, får bevillingshaver ytterligere to prikker.

Hvem skal betale

Ny virksomhet

Dersom stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.

Opphør eller salg av virksomhet

Bevillingsgebyret løpet helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling, blir det foretatt en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.