I kartutsnittet til høyre kan du se hvilke områder som kan bli berørt.

  • Røde områder = dekningen kan forsvinne helt.
  • Oransje områder = kapasiteten kan reduseres.

Når pågår arbeidet med oppgraderingen?

Etter planen vil arbeidet starte opp 25.06.24 kl. 07.00 og er forventet ferdig 09.07.24 kl. 18.00. Det er størst sannsynlighet for forstyrrelser i dagene rundt 02.07.2024.  

Telenor varsler berørte kunder

Telenor varsler kunder som har trådløst bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom de forventer at kundene vil miste dekning på den registrerte adressen. 

Hvorfor oppgraderer Telenor mobilnettet?

Telenor oppgraderer mobilnettet for at flere skal få tilgang til 5G og bedre kapasitet på 4G. Oppgraderingen skjer ved at basestasjonene oppgraderes. Les mer om dekning og utbygging fra Telenor på telenor.no/dekning.

Arbeidet har referansenummer 19810