Oppsigelsestid

Kommunale barnehager

1 måneds oppsigelsetid, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen.

Private barnehager

Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter.


Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.
Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.