Oppsigelsestid

  • I kommunale barnehager er det én måneds oppsigelsetid, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen.
  • Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter.

Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.
Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager.