Representanter:

 • Norsk Folkehjelp Mandal
 • Kontorfellesskapet Ytre Sandgate nr. 7
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Mandal og Marnardal frivilligsentraler
 • Mental helse Lindesnes
 • Lindesnes læringssenter
 • NAV integrering
 • SFO Furulunden
 • Lindesnesbibliotekene
 • Innbyggertorv
 • Stab i Oppvekst og hos Rådmannen

Kommunen presenterte kort arbeidet som gjøres i dag og noen eksempler på samarbeid mellom frivilligheten og kommunen som vi ønsker å utvikle mer av. I fellesskap så vi på hva som finnes av aktiviteter, hva vi ønsker oss og hva vi ser at vi kan samarbeide om fremover. Noen eksempler på tema vi vil arbeide videre med er vennefamilier, markering av morsmålsdagen og kreative verksteder for barn.

Det ble avtalt å treffes på nytt i januar 2022. For å utvikle mer samarbeid ser vi hvor viktig det er å møtes jevnlig på tvers av organisasjoner og sektorer.