Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Overordnet planstrategi

Planstrategi 2020-2023 - Lindesnes kommune

Formålet med planstrategien er å avklare hvilke planer kommunen vil starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling. Den ønskede samfunnsutviklingen kommer blant annet til utrykk i de nasjonale forventningene til regional og lokal planlegging, i regionplan Agder 2030 og i vår egen kommuneplan.

I tillegg uttrykkes forventninger i både lover, forskrifter, regler, offentlige utredninger og andre overordnede plan- og utredningsdokumenter.

Klikk og les planstrategien 2020-2023.

planbilde

Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for utviklingen av hele Agder. Den beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål.

Logo Regionplan Agder 2030