Bakgrunn for ordningen

Lindesnes kommune ønsker å legge til rette for at det skal være enkelt å få oversikt over frivilligheten i kommunen. Da vi arbeidet med kommunenes Frivillighetserklæring ( Frivillighetspolitikk - Lindesnes kommune) var det et tydelig ønske fra frivillige lag og foreninger.