Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger og gruppe-samtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for den demente, deg som pårørende/ venn og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva går kurset ut på?

Målet med pårørendeskolen er å:

 • gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene
 • øke forståelsen for kommunikasjon og samhandling og dermed bedre kvaliteten på samværet med den demente, både hjemme og i institusjon.
 • bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover
 • gi pårørende kjennskap til hjelpeapparater som finnes
 • tilby støtte gjennom å møte andre pårørende i samme situasjon
Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem skal forbli mellom deltakerne.

Tema

 • Demenssykdommene - forekomst, årsak og symptomer. Utredning og diagnostisering. 
 • Kommunikasjon, taps-og sorgreaksjoner.
 • Rettssikkerhet til personer med demens. Demensforeningen i Mandal og Lindesnes. Frivilligsentralen i Mandal
 • Velferdsteknologi. En pårørende/ person med demens forteller.

Tid og sted - praktisk informasjon om kurset

Tid og sted

Oppstart onsdag 22. januar 2020
 • Tid: onsdager fra kl 18.00 til kl 21.00
 • Sted: Mandal videregående skole, Kallhammerveien 6
 • Faglig informasjon
 • Gruppesamtaler i faste grupper
 • Kvalifiserte kursledere og gruppeveiledere

Påmelding og kontaktinformasjon

Påmelding innen 12. januar:

Påmelding til Mandal frivilligsentral på følgende måter:

Kontaktinformasjon