Aktivitetshuset på Hesland

Aktivitetshuset på Hesland er for deg med utviklingshemming/ kognitiv svikt. Her kan du komme 3 dager i uka. 

Ved stor pågang prioriterer vi først unge voksne som er ferdig med videregående skole.

Heddeland aktivitetssenter

Heddeland aktivitetssenter har dagtilbud for personer med ulike utviklingsforstyrrelser.

Aktivitetssenteret er organisert i avdeling Heddeland bo- og aktivitetssenter.

Tre og tekstil

Tre og Tekstil er et kommunalt tilbud med tilrettelagt arbeid for mennesker med utviklingshemming. Du må søke om stilling/ plass hos oss.

Tre og tekstil har en forretningsidé som baserer seg på at mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonsfriske i fellesskap kan etablere en arbeidsplass som representerer en ressurs i forhold til øvrig arbeidsliv og samfunn.

Vi er organisert i avdeling Hesland bo- og aktivitetssenter og er lokalisert i Hestehaven på Vigeland.