Grupper som defineres som beskyttet

Følgende grupper er nå definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

  • Personer som er fullvaksinert.
  • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
  • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Det er viktig at alle som skal ha to doser, tar andre dose når de får time, for å beholde statusen som vaksinert. Dose to må tas etter 12 uker for de under 65 år som ikke er i risikogrupper.

Beskyttede må følge de samme anbefalingene og reglene som alle andre i det offentlige rom

Det er viktig å huske på at det er mulig å bli smittet selv om man er vaksinert, men du har mindre risiko for sykdom. Det er også mulig å smitte andre. Dette gjelder selv om man ikke merker at man er smittet.

  • I det offentlige rom må beskyttede personer følge de samme anbefalingene og reglene som andre.

Ute blant folk er det umulig å vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten, og så lenge det fortsatt er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler nå være de samme for beskyttede personer som for ubeskyttede i det offentlige rom.

Besøk

Anbefalingen om hvor mange som kan være på besøk endres, slik at de som er beskyttet ikke trenger å telle med, men blir regnet som en del av husstanden. I dag er rådet å ha maksimalt fem på besøk. Med disse endringene, kan du for eksempel ha besøk av fem uvaksinerte og to vaksinerte samtidig.

Det må ikke være flere besøkende enn at det er mulig for ubeskyttede besøkende å holde avstand til andre ubeskyttede. Alle som er beskyttet må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppen de ikke bor med.

Reise

Personer som er beskyttet blir ikke lenger frarådet unødvendige reiser i Norge. De må likevel følge de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Unntak fra smittekarantene

Fullvaksinerte har nå unntak fra smittekarantene (nærkontakter), mens de som er vaksinert med én dose kan få unntak dersom de tester seg. Det er ingen unntak for innreisekarantene.

Les mer her.