Vil du delta i prosjektet?

Ta bilde av vannmåler + oversiktsbilde av installasjon, dette for å sjekke at vi faktisk kan bytte din måler og forberede rørlegger. Du får SMS fra rørlegger om foreslått tidspunkt, målerbytte i september eller oktober 2022. 


Data fra den nye vannmåleren blir dessverre ikke tilgjengeliggjort for deg som abonnent. Du må lese av vannmåler på vanlig måte nærmere årsskiftet etter varsel fra kommunen. 

Til info: Det kan tilkomme kostnader ved vannmålerbytte om ikke vannmålerinstallasjonen er i henhold til gjeldende tekniske krav. Rørlegger sjekker vannmålerinstallasjon ved alle typer vannmålerbytte, ekstra kostnader kan da tilkomme. Vannmåler vil gi alarmer av ulike slag, flere av disse vil du kunne se på vannmålerdisplay. For eksempel vannbrudd og mangel på kommunikasjon. 

Bytte fra mekanisk til digital vannmåler

Hjortelands Autoriserte Rørleggerforretning AS skifter vannmåler på vegne av Lindesnes kommune. Du får melding på SMS med forslag til tidspunkt for når du skal skifte vannmåler.  

Vi oppfordrer deg til å svare raskt: JA/OK hvis tidspunktet passer, NEI hvis det ikke passer. Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer. 

Selve byttet er gratis, men dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader på deg som abonnent. Du kan redusere sjansene for det ved å forberede følgende: 

  • Du må vite hvor vannmåleren din er plassert. 
  • Du må rydde plass rundt vannmåleren, og det må være mulig å komme til. Dette gjelder spesielt hvis vannmåler er plassert i en luke eller i en kasse. 
  • Test hovedstoppekranen og sjekk at den holder tett. Sjekk at det er stoppekran etter vannmåler. 

Er du usikker på punktene over, ta kontakt med Hjorteland Rørleggerservice på telefon 38 26 23 91. 

Personvern ved fjernavleste vannmålere i Lindesnes kommune

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Lindesnes kommune samler inn og bruker informasjonen fra den digitale vannmåleren. 

Innføringen av fjernavleste vannmålere er et ledd i en nødvendig modernisering av måling av vannforbruket. 

Fjernavleste vannmålere gjør at vi blant annet får: 

  • regelmessig registrering av vannforbruk hos abonnenten 
  • automatisk avlesning av målerne 
  • korrekt avregning basert på faktisk vannforbruk og grunnlag for fakturering 

Grunnlag for behandling av personopplysninger 

Opplysninger om vannforbruk er personopplysninger når de kan knyttes til enkeltpersoner. Bruk av informasjonen fra vannmåleren er derfor regulert av personopplysningsloven. 
Det betyr at Lindesnes kommune må ha lov å innhente denne informasjonen, og kun kan innhente og bruke den informasjonen som er nødvendig for de formålene som behandlingsgrunnlaget tilsier. 

Grunnlaget for å innhente informasjon om vannmålerdata fra innbyggerne i Lindesnes kommune er for å kunne fakturere abonnenten korrekt basert på forbruk. 

Hva slags informasjon blir behandlet og hva blir informasjonen brukt til? 

  • Det er opplysninger om vannforbruket knyttet til et målernummer på en bestemt adresse som blir registrert. 
  • Den digitale vannmåleren sender vannmålerdata til oss 6 ganger per døgn. 
  • Informasjonen blir benyttet som grunnlag vurdering av data i piloten. 

Blir informasjonen behandlet på en sikker måte? 

Lindesnes kommune skal forsikre seg om at informasjonssikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt når vannmålerdata kommuniseres mellom husstand og kommunens systemer. Alle vannmålerdata er kryptert, som betyr at ingen kan lese tallene fra måleren uten å ha en krypteringsnøkkel. Denne er det kun Lindesnes kommune som har tilgang til.