Årsak til detaljregulering

Detaljreguleringen har som hovedhensikt å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i form av eneboliger og tomannsboliger. Planen foreslår opparbeidelse av blant annet 25 tomter, lekeplasser og turdrag.

Si din mening - send inn merknader

Logg deg inn via ID-porten, fyll ut skjemaet og velg saken du ønsker å sende inn kommentarer på.

Si din mening her

Du kan også komme med en uttalelse på e-post eller brevpost: 

  • E-post: post@lindesnes.kommune.no
  • Brevpost: Lindesnes kommune, Nordre Heddeland 26, 4534 Marnardal, merk med  “Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Homme boligområde”.
Frist for å sende inn innspill er 20.07.24