Avtal møte med saksbehandler

Hvorfor er dette lurt? For utbygger og for kommune mtp saksbehandling, kostander mm?

Krav til innsendt materiell

Opplisting og beskrivelse av plan

Varsling av berørte

Krav til varsling inn her

Hvordan søke om planendring til kommunen

Når søker du, hva må søknaden inneholde, krav til forsendelse? format?

Behandlingstid

hva er det? Noen forutsetninger?