Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
 • Planer

Visjon

Skolens visjon:

Opplæringen på Spangereid skole skal være av en slik kvalitet at vi sikrer økt læring for hver elev, hver dag.

Våre verdier:

Forutsigbare, Kunnskapsbaserte og Nytenkende

Våre postulater:

  • Elevens læring er vårt alles ansvar!
  • Hardt arbeid vinner over talent!
  • Høye forventinger skaper høye prestasjoner!
  • Kunnskap forbedrer vår undervisning, og vår kunnskap er basert på forskning!
  • Lesing er nøkkelen til kunnskap!
  • Når det er trygt å gjøre feil, lærer vi mer!
  • Rett tiltak, til rett tid, til rett elev, fører til økt mestring!
  • Struktur og systematikk i vårt arbeid, skaper trygghet!
  • Tydelige og samstemte voksne, skaper trygge elever!
  • Å dyrke det positive, skaper gode vilkår for vekst!

Utskrift