Klikk her for å lese utkast til planstrategi.

Forslaget behandles i utvalg for plan og samfunnsutvikling 24. november og i kommunestyret 17. desember.