Kommunedelplan helse og omsorg 2015-2026

Kommunedelplan for helse og omsorg ble vedtatt i Lindesnes kommunestyre 23.04.15. Hovedoverskriften for planen er "Sammen for mestring"

Kommunedelplanen er en strategisk plan for nytenking innen planområdet helse og omsorg for perioden 2015 – 2026. Utgangspunktet for planen er at kommunen må tenke nytt for hvordan kommunes befolkning blir tilbudt helse- og omsorgstjenester, samtidig som det er viktig å videreføre alt det gode arbeidet som blir gjort.