Trafikksikkerhetsplan 2016- 2019, revidert 2018

Lindesnes kommune hovedvisjon i trafikksikkerhetsarbeidet bygger på nullvisjonen i Nasjonal Transportplan – visjonen om at transporten ikke skal føre til død, livstruende skader eller varig helsetap.

Trafikksikkerhetsplanen for Lindesnes ble revidert i mai 2018