Spangereid sentrum, B7 - Melding om vedtatt områderegulering:

I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 kunngjøres herved at Lindesnes kommunestyre i møte den 15.11.18 sak KS-41/18, har vedtatt områdereguleringsplan for:

- Spangereid sentrum, B7

Vedlagte plandokumenter er revidert i henhold til Kommunestyrets vedtak.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 - tre – uker fra kunngjøringen, jfr. Forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage sendes skriftlig til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Lindesnes Kommune, Postboks 183, 4524 Lindesnes.

Krav om erstatning eller innløsning i henhold til pbl § 32 eller 42 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring.

Vedlegg

pdf1 Særutskrift Områdeplan for Spangereid sentrum B7 - 2.gangsbehandling

pdf2 Revidert plankart, Spangereid. B7

pdf3 Reguleringsbestemmelser 18.06.2019

pdf4 Planbeskrivelse 14.05.2018

pdf5 ROS-analyse 06.02.2017