Dersom dine svar på egenerklæringen medfører at du må gjennomgå helseundersøkelser før oppstart, må du som hovedregel alltid ha dokumentasjon på at dette er gjort før du kan begynne i praksis i kommunen som helsepersonell. NB! Dersom dette ikke er i orden, vil du måtte vente med oppstart i praksis til du har nødvendig dokumentasjon.

Dersom du må gjennomføre helseundersøkelser, kan det være noe ventetid hos fastlege, for røntgen og lignende. Vi anbefaler deg derfor å være tidlig ute så alt er klart til praksistart.

Dersom din praksis vil innebære oppgaver med pleie, stell og annen pasientkontakt:

Skriv ut, fyll ut, følg opp og lever dette skjemaet med aktuell dokumentasjon til leder på arbeidstedet første arbeidsdag:

Egenerklæring - Kontroll av tuberkulose og MRSA.pdf