Om prosjektledelsen

Ekstern prosjektleder, Øyvind Lundberg (WSP), er overordnet prosjektleder med hovedansvar for framdrift og økonomistyring. Han har fulgt prosjektet fra starten av, og har solid erfaring med prosjektledelse av lignende offentlige prosjekter som helsehus og skoler. Han var også prosjektleder for Buen kulturhus og Tidemands bro.

Tone Hinna Hovdenak fra Velferd er prosjektleder med ansvar for innhold i bygget og tilhørende organisasjonsutvikling, mens Per Ivar Jahnsen fra teknisk drift er ansvarlig for det bygg-tekniske. Hinna Hovdenak har erfaring som både avdelingsleder og enhetsleder i Velferd, og Jahnsen har vært prosjektleder for kommunale byggeprosjekter i en årrekke.

Utvalg for plan og samfunnsutvikling er prosjektets referansegruppe. Helsehus-prosjektet er sak i annethvert utvalgsmøte våren 2022.