• Unngå nyttårsklemmen med de som ikke er dine nærmeste.
 • Begrens antall personer du er sammen med.
 • Du kan invitere inntil 10 gjester til nyttårsfeiringen, hvis dere kan holde minst én meter avstand. Det nasjonale rådet er at du kan invitere inntil 10 gjester på to av dagene mellom jul og nyttår, hvis dere kan holde minst én meter avstand.

Oppskyting av fyrverkeri

Det er ikke lov å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. Utenom denne tiden må man alltid ha tillatelse fra politiet. I tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser må du i tillegg ha brannsjefens tillatelse.  

I sentrum av Mandal er det lov å skyte opp raketter i rundkjøringen i brokrysset, på Bybroa og langs promenaden ut mot elva i Bryggegata. Det er totalforbud mot bruk av fyrverkeri i den hvite trehusbebyggelsen i Mandal sentrum på grunn av ekstra stor brannfare.

Regler for fyrverkeri

Følg ellers fyrverkerireglene:

 • Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid

Mens det fortsatt er lyst og før festen starter, bør man gjøre klart for fyrverkerioppskytingen. Finn et egnet sted og rigg til for avfyring. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. Sørg for at fyrverkeriet skytes opp i en retning som ikke setter mennesker eller bygninger i fare. Tenk over vindforholdene.

 • Les bruksanvisningen nøye før bruk

Sjekk at fyrverkeriet er godkjent for bruk i Norge før du kjøper det. Følg de anbefalinger som gis i bruksanvisningen. Legg merke til aldersgrensene. For bruk av fyrverkeri er det 18 års aldersgrense. Det er 16 års aldersgrensegrense for bruk av stjerneskudd. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden.

 • Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren.

 • Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp. Lag en avfyringsrampe der fyrverkeriet står stødig.

 • Bruk tennstav

Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme som kan bli så stor at den antenner fyrverkeriet direkte i stedet for lunta. En tennstav er enklere og tryggere å bruke enn for eksempel fyrstikker. Tennstaver får du vanligvis kjøpt der du kjøper fyrverkeri.

 • Sitt på huk, tenn lunta og gå unna

Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. For å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet, bør man under opptenning bruke vernebriller.

 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

Fyrverkeriet kan tenne før lunta har brent helt opp. Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. Mange av personskadene som registreres i forbindelse med nyttårsfeiringen er ansikts- og øyeskader.

 • Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søppelet, men leveres tilbake til forhandler. Unngå at barn bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.

 • Hold god avstand fra oppskytingen

Sørg for at alle tilskuere holder god avstand. Minsteavstand er oppgitt i bruksanvisningen. Sikt aldri i retning av bygninger, kjøretøy, mennesker eller dyr. Hold kjæledyr innendørs.

 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

I alkoholpåvirket tilstand reduseres vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker. La en voksen edru person ta seg av oppskytningen.

Kilde: Brannvesenet Sør IKS

Nødraketter og nødbluss

Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødsituasjon.

18-årsgrense

Husk at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til mange branner og personskader. Her er det viktig at voksne tar ansvar, og ser til at barn og unge under 18 år ikke bruker fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 12-års aldersgrense. Små stjerneskudd kan barn bruke så lenge de er under oppsikt av voksne. Stjerneskudd med totallengde over 30 cm har 18-årsgrense.

Kilde: Brannvesenet Sør IKS